541 Производство на храни и напитки

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми по списъка след 2004 » 541 Производство на храни и напитки

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“