542 Производствени технологии – текстил, облекло, обукви и кожи

Начало » Професионално образование » Национални изпитни програми » Национални изпитни програми по списъка след 2004 » 542 Производствени технологии – текстил, облекло, обукви и кожи

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“