Архив - Конкурси 2019 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г.


Учредяване на Национална награда „13 века България“

https://mon.bg/bg/100772 (публ. на 30.12.2019 г.)


Покана за номиниране на представители за членове в ИС на ФНИ

https://mon.bg/bg/100754 (публ. на 15.10.2019 г.)

Предложенията могат да се подават до 31.10.2019 г. 


Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя    покана за участие в три конкурса 


 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“