До 1 април 2018 - Награди за наука „Питагор“ 2018 г.

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 1 април 2018 - Награди за наука „Питагор“ 2018 г.

За десети път МОН отличи учени със значими постижения с наградите „Питагор“

18 май 2018 г.

Заповед за определяне състава на журито
Доклад на журито за номиниране на наградените учени
Заповед за награждаване на учени в отделните категории


Награди за наука „Питагор“

Определяне на носителите на ежегодните награди за наука „Питагор“ 2018 г. за съществен принос за развитието на науката за периода 2015-2017 г.

Наградите за наука „Питагор“ са една от основните дейности в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2030 за стимулиране на учените към значими научни постижения и реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания.

През 2018 г. наградите за принос в науката ще бъдат в следните категории:

 1. Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос в развитието на науката;
 2. Голяма награда за млад учен;
 3. Награда за утвърден учен в областта на:
  • - природни и инженерни науки;   
  • - хуманитарни и социални науки;
  • - здраве и медицински науки;
 4. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;
 5. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;
 6. Награда за фирма с най-много инвестиции в НИРД;
 7. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина.

Носителите на голямата награда „Питагор“ ще получат грамота, парична награда по 12 000 (дванадесет хиляди) лв. и авторска статуетка „Питагор“. Носителите на наградата „Питагор“ във всички останали категории ще получат грамота, парична сума по 8000 (осем хиляди) лв. и холограма на статуетката „Питагор“.

На база на постъпилите предложения и извършената оценка журито определя до три кандидатури за награда в съответната категория.

Носителите на наградата „Питагор“ се определят въз основа на показатели за оценка в отделните категории награди и наукометричните данни.  Показателите за оценка в отделните категории се утвърждават от министъра и се оповестяват в интернет на адрес: www.mon.bg.

Общи изисквания към номинираните са:

 • Наукометрични показатели;
 • Притежание на минимум степен „доктор“;
 • Участие в международни организации и проекти;
 • Принос за развитие на науката;
 • Съблюдаване на възрастова категория;
 • Релевантност към съответната категория.

Не се предлагат за награждаване учени и научни колективи, носители на наградата в предходните три години.

Предимство имат кандидати, номинирани от институцията работодател.

Крайният срок за подаване на предложенията е 1 април 2018 г.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите на всеки номиниран се прилага на магнитен носител кратко резюме на научното постижение, CV на кандидата и снимка паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:
Министерство на образованието и науката
Дирекция „Наука“
Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А,
София 1000

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, държавен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: [email protected] и Кристина Николова, старши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: [email protected].

Официалната церемония по връчване на годишните награди за наука „Питагор“ ще се проведе  на 17.05.2018 г. (четвъртък) от 19,00 ч. в Националния археологически музей.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“