Студенти

Начало » Документация » Конкурси » Студенти

 

Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:30 ч. (българско време) на 19-ти март 2021 г.


Конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2021-2022 година (публ. 21.01.2021 г.)

Обява за I. Студенти (от 1 до 10 стр. вкл.)

Срок за кандидатстване съгласно вида на конкурса. (публ. 21.01.2021 г.)


Kонкурс за две стипендии за пълен срок на обучение на български студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ в Румъния от учебната 2020-2021 година (публ. 19.06.2020 г.)

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 26 юни 2020 г. включително.


Kонкурс за стипендии за обучение и специализация на български граждани във виетнамски държавни висши училища, считано от учебната 2020-2021 година (публ. 19.06.2020 г.)

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката - бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 26 юни 2020 г. включително.


Конкурс за предварителен подбор за две стипендии за пълен срок на обучение на български студенти за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ след завършена степен „бакалавър“ или „магистър“ в Румъния от учебната 2020-2021 година

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 16 март 2020 г. включително.  (публ. 09.03.2020 г.)


Конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам

Обява

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката - бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 11 март 2020 г. включително.


Стипендии “Фулбрайт” за учебната 2021-2022 година 

Повече информация Краен срок за кандидатстване: 30 април 2020 г. (публ. 17.01.2020 г.)


Koнкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република

Повече информация

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" № 2А, до 20 януари 2020 г. включително. (публ. 17.12.2019 г.)


Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2020-2021 година

І. СТУДЕНТИ

Срок за кандидатстване съгласно конкурса (публ. 06.12.2019 г.)


Инфомация за Програмата за образователен обмен на Азиатско-европейския форум АСЕМ – ASEM DUO

Съгласно условията на Програмата студенти и преподаватели от Европа могат да кандидатстват в университети в Азия и обратно.


Правителството на Република Индонезия предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Повече информация

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи не по-късно от 12 април 2019 г.


Информация
за конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и подават необходимите документи (на ръка или изпратени по куриер) в Посолството на Република Корея в срок до 17:30 ч. на 15 март 2019 г.

Повече информация


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2019-2020 година

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2019-2020 година

Повече информация


Правителството на Република Индонезия предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в Индонезия

Повече информация

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи не по-късно от 01 март 2019 г.


Конкурси и инициативи, организирани с подкрепата на Международната организация на франкофонията (МОФ), декември 2018/януари 2019 г.

Повече информация


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година II Студенти

Срок за подаване на документи съгласно обявата


Покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+ 2019“

Повече информация

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездна помощ не по-късно от 28 февруари 2019 г. до 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти на алианси, стартиращи между 1 септември и 1 декември същата година.


Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) обявява предстоящ прием на кандидатури за пълни стипендии за обучение на чуждестранни студенти за магистърска и докторска степен през 2019 г.

Повече информация


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2019/2020 година

Повече информация


Международна конференция на ученици и студенти „Младеж и иновации“ - 07 – 08 февруари 2019 г.

Срок за регистрация – 01.11.2018 г. 


Сингапур предоставя възможност за кандидатстване за курсове за обучение за учебната 2018/2019 година по Програма за сътрудничество на Сингапур

Повече информация


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина за учебната 2018-2019 година

I. СТУДЕНТИ

Документите се подготвят на български език и се подават в деловодството на МОН, бул. “Княз Дондуков” 2А, до 27.07.2018 г. включително.


Конкурс към Московския държавен институт за международни отношения

Повече >>


Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Повече информация

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.


Информация относно стипендии за обучение, предлагани от Корейския институт за развитие (KDI)

Повече информация

Крайният срок за кандидатстване е 24 май 2018 г.


Информация за възможност за обучение на български граждани в Република Корея

Повече информация

Срокът за кандидатстване онлайн е от 27 март до 17 април 2018 г.


Дипломатическата академия на Министерството на външните работи на Руската Федерация обявява прием на студенти и слушатели за учебната 2018/2019 г. за сметка на бюджета на Руската Федерация

Повече информация

Всички желаещи кандидати, които отговарят на условията, да изпратят заявление за участие свободен текст по електронна поща на адрес:  [email protected] до 30 март 2018 г. 17.00 часа.


Информация за стипендия за пълен срок на обучение, предоставена на основата на Меморандум за разбирателство между Корпуса на почетните консули в Република Корея и Националния университет в гр. Инчон

Повече информация


Възможности за кандидатстване на студенти и изследователи в Република Унгария в рамките на двустранните държавни стипендии чрез фондация “Темпус”

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“