Проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България"

Начало » Висше образование » Полезна информация » Проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България"

Проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България"

По проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България", финансиран от ОПРЧР, изпълняван от дирекция "ВО" се разработи рейтингова система на висшите училища в България. Актуализираното издание на системата за 2012 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Рейтинговата система, можете да намерите на следния адрес: https://rsvu.mon.bg.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“