Проект "Разработване на рейтингова система за ВУ в Р България"

Начало » Висше образование » Полезна информация » Проект "Разработване на рейтингова система за ВУ в Р България"

проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България"

По проект "Разработване на рейтингова система за висшите училища в Република България", финансиран от ОПРЧР, изпълняван от дирекция "ВО" се разработи рейтингова система на висшите училища в България. Актуализираното издание на системата за 2012 година съдържа информация за 51 акредитирани висши училища в България, които предлагат обучение по специалности, разпределени в 52 професионални направления.

Рейтинговата система, можете да намерите на следния адрес: http://rsvu.mon.bg.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“