Класиране

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране

Класиране за учебната 2018/2019 година


Протоколи от национални състезания по професии

Протокол за резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на конкурс „Най добър млад фризьор и гримьор“, 22-24 април 2019 г., гр. Хасково

Протокол за резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на конкурс „Млади таланти в модата“ – 22-24 април 2019 г., гр. Хасково


Протоколи от олимпиади и национални състезания по предмети

Списък на допуснатите и недопуснатите за национален кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Протокол от арбитражния преглед на писмените работи на учениците, предложени от областните номисии за участие в националния кръг на олимпиадата по физика − 2019 г.

Резултати и лауреати на 51-ата Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда – 17-18 март 2019 г., Ямбол

Протокол от арбитрирането на писмените работи на учениците от Областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование и за допускане до участие в Националния кръг на олимпиадата за учебната 2018/2019 година

Окончателен протокол на класираните ученици на националния кръг на олимпиадата по немски език за учебната 2018/2019 година

Списък с резултатите на класираните ученици за национален кръг на олимпиадата по астрономия

Протокол за резултатите от Пролетното национално състезание по физика, Вършец, 08-10.03.2019 г.

Протокол от националния кръг на фестивала на авторска драматургия и театър на английски език за учебната 2018/2019 година

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по испански език

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по италиански език

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на олимпиадата по френски език

Протокол с окончателните резултати на учениците от националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година

Протокол на класираните за националния кръг на XXXI олимпиада по философия 2019 г. 

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език

Окончателен протокол за допускане за участие в националния кръг на LI олимпиада по химия и опазване на околната среда

Протокол с допуснатите ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година

Окончателно класиране на отборите в Националнто състезание „Турнир на младите физици“, 1–3 февруари 2019 г., гр. Перник

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2018-2019 година

Протокол от класирането на Националния есенен турнир по информатика, гр. Шумен, 23-25 ноември 2018 г.

Протокол за резултатите от Националното състезание „Ключови компетентности по природни науки“

Протокол от класирането на Националния есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов", който се проведе в София, 1-2 декември 2018 г.

Протокол от ХVII Националното състезание по природни науки и екология, 24 – 25 ноември 2018 г., гр. Видин

Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2018-2019 година

Протокол за резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на многоезичното състезание за учебната 2018-2019 година

Протокол за резултатите от Есенно национално състезание по физика, 01-03.11.2018 г., гр. Сандански

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“