Класиране

Начало » Олимпиади и състезания » Класиране

Класиране за учебната 2020/2021 година

Резултати от националния кръг на Националното състезание по хореография „Фолклорна плетеница“ 4-6 юни 2021 г. (публ. 25.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите, оценките и резултатите на участниците в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации (публ. 23.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите, оценките и резултатите на участниците в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 21.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите, оценките и резултатите на участниците в националния кръг на олимпиадата по география и икономика (публ. 21.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите, оценките и резултатите на участниците в националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. 17.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите от националния кръг на олимпиадата по български език и литература – VIII – X клас, XI клас и XII клас (публ. 16.06.2021 г.)

Протокол от класирането на Националното състезание по компютърни мрежи (публ. 16.06.2021 г.)

Общ протокол от класирането на Национален летен турнир по информатика - (публ. 16.06.2021 г.)

Протокол от класирането на Национален летен турнир по информатика - момичета (публ. 16.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите, оценките и крайното класиране на участниците в националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 15.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите и крайното класиране на националния кръг на олимпиадата по астрономия (публ. 15.06.2021 г.)

Резултати от националния кръг на олимпиадата по български език и литература – VII клас (публ. 10.06.2021 г.)

Резултати от Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ. 10.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите и крайното класиране на олимпиадата по философия  (публ. 10.06.2021 г.)

Протокол за отборното класиране на училищата в Националното състезание по безопасност на движението по пътищата (публ. 08.06.2021 г.)

Протокол с резултатите и оценките на участниците от V състезателна група, с лауреатите и с разширения отбор от националния кръг на олимпиадата по физика (публ. 08.06.2021 г.)

Протокол за отборното класиране на училищата в Националното състезание по безопасност на движението по пътищата (публ. 08.06.2021 г.)

Протокол с резултати от XXII Национално състезание по химия и опазване на околната среда, 08 май 2021 г. (публ. 04.06.2021 г.)

Протокол с лауреатите и с окончателните резултати на участниците в националния кръг на олимпиадата по техническо чертане (публ. 02.06.2021 г.)

Протокол за определяне на разширен национален отбор за Младежката Балканска олимпиада по математика (публ. 01.06.2021 г.)

Протокол от ХIX Национален конкурс „Бог е любов“ (публ. 01.06.2021 г.)

Протокол с резултатите и оценките на учениците, с призовите места и с лауреатите, участвали в националния кръг на олимпиадата по немски език (публ. 31.05.2021 г.)

Окончателен протокол от националния кръг на олимпиадата по математика за ученици от VIII до XII клас (публ. 25.05.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците от 7 клас на националния кръг на олимпиадата по математика (публ. 20.05.2021 г.)

Протокол с резултатите и оценките на участниците, с лауреатите и с разширения отбор в националния кръг на олимпиадата по лингвистика (публ. 20.05.2021 г., акт. 27.05.2021 г.)

Протокол за класиране на участниците в Националния кръг на олимпидата по физика (публ. 21.05.2021 г., акт. 26.05.2021 г.)

Протокол с резултатите и оценките на участниците, с лауреатите и с разширения отбор в националния кръг на олимпиадата по математика (публ. 20.05.2021 г., акт. 01.06.2021 г.)

Протокол от Пролетни математически състезания, 2021 г. (публ. 20.05.2021 г.)

Протокол от Пролетни математически състезания за ученици от VII клас, 2021 г. (публ. 20.05.2021 г.)

Протокол от теоретичния кръг за класиране на V състезателна група и допускане до участие в експерименталния кръг на Националната олимпиада по физика (публ. 20.05.2021 г.)

Протокол на допуснатите ученици до националния кръг на Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ (публ. 19.05.2021 г.)

Протокол с лауреатите и класирането на олимпиадата по гражданско образование (публ. 14.05.2021 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по информационни технологии (публ. 12.05.2021 г.)

Протокол с класирането на учениците, участвали в Нациoналните пролетни състезания по информатика, В.Търново, 8 май 2021 г, проведен и дистанционно (публ. 12.05.2021 г.)

Протокол с класирането на момичетата, участвали в Нациoналните пролетни състезания по информатика, В.Търново, 8 май 2021 г, проведени дистанционно (публ. 12.05.2021 г.)

Протокол за резултатите от националния кръг на олимпиадата „Знам и мога“, проведен на 24.04.2021 г. (публ. 12.05.2021 г.)

Протокол за резултатите от Национално състезание по Компютърно моделиране (публ. 25.04.2021 г.)

Протокол за резултатите от Национално състезание по финансова грамотност (публ. 20.04.2021 г.) 

Протокол за резултатите от Национално състезание „Практични финанси“ (публ. 16.04.2021 г.)

Протокол за явилите се участници и техните резултати на националния кръг на националното състезание "Ключът на музиката" (публ. 16.04.2021 г.)

Окончателен протокол на допуснатите ученици за участие в националния кръг на олимпиадата по гражданско образование 2021 г. (публ. 16.04.2021 г.)

Окончателен протокол на националната комисия от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование 2021 г. (публ. 16.04.2021 г.)

Протокол от проверката на писмените работи на учениците, участвали в Пролетното национално състезание по физика (публ. 15.04.2021 г.)

Протокол с допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по техническо чертане (публ. 06.04.2021 г.)

Протокол с лауреатите и окончателните резултати на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда (публ. 02.04.2021 г.)

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по български език и литература (публ. 02.04.2021 г.)

Протокол с лауреатите и окончателните резултати на учениците, участвали в националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 01.04.2021 г.)

Протокол с резултатите от националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 31.03.2021 г.) 

Протокол на допуснатите ученици от 8. до 12. клас до националния кръг на олимпиадата по математика (публ. 31.03.2021 г.)

Протокол за допуснати ученици от 7. клас до националния кръг на олимпиадата по математика (публ. 31.03.2021 г.)

Протокол с допуснатите до национален кръг на олимпиадата по лингвистика (публ. 30.03.2021 г.)

Протокол на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации (публ. 25.03.2021 г.)

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по информатика (публ. 22.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на момичетата, участвали в националния кръг на олимпиадата по информатика (публ. 22.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати за участие в националния кръг на олимпиадата по физика (публ. 19.03.2021 г.)

Списък на учениците, допуснати за участие в националния кръг на олимпиадата "Знам и мога" (публ. 18.03.2021 г.)

Протокол с допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по немски език (публ. 17.03.2021 г., акт. 19.03.2021 г.)

Протокол с учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование (публ. 16.03.2021 г.) 

Протокол с лауреатите и резултатите на учениците от националния кръг на олимпиадата по руски език (публ. 13.03.2021 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда (публ. 10.03.2021 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на олимпиадата по английски език (публ. 10.03.2021 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до национален кръг по астрономия (публ. 08.03.2021 г.)

Протокол за резултатите на учениците, участвали в областния кръг по астрономия - 7. клас (публ. 08.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, класирани за националния кръг на олимпиадата по философия (публ. 08.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по италиански език (публ. 02.03.2021 г., акт. 04.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по френски език (публ. 02.03.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, допуснати до националния кръг на олимпиадата по испански език (публ. 02.03.2021 г.)

Протоколи от класирането на ученици от Националното зимно математическо състезание (публ. 24.02.2021 г.)

Протокол за резултатите на участниците в Националното състезание по лингвистика (публ. 24.02.2021 г.)

Протокол с резултатите на учениците, класирани за участие в националния кръг на олимпиадата по руски език (публ. 22.02.2021 г.)

Протокол за резултати на областен кръг олимпиадата по информатика (публ. 17.02.2021 г.)

Протокол за класиране в Национален есенен турнир по информационни технологии "Джон Атанасов" (публ. 17.02.2021 г.)

Протокол за класиране в Националното състезание "Турнир на младите физици", проведено дистанционно, гр. Перник, 5-7 февруари 2021 г. (публ. 09.02.2021 г.)

Протокол за класиране от Нациoнален есенен турнир по информатика, проведен дистанционно, Шумен, 20-22 ноември 2020 г. (публ. 01.12.2020 г.)

Протокол за класиране, момичета, от Нациoнален есенен турнир по информатика, проведен дистанционно, Шумен, 20-22 ноември 2020 г. (публ. 01.12.2020 г.)

Протокол за резултатите на учениците от националния кръг на многоезичното състезание (публ. 01.12.2020 г.)

Протокол от XIX Национално състезание по природни науки и екология, 20 – 22 ноември 2020 г., гр. Копривщица (публ. 27.11.2020 г.)

Протокол за резултатите на учениците, допуснати до участие в националния кръг на Многоезичното състезание (публ. 11.11.2020 г.)

Протокол за националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език (публ.09.11.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“