Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

Начало » Наука » Архив » Архив "Научноизследователски инфраструктури" » Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

Покана за представяне на предложения за актуализиране на Националната пътна карта

 Срокът за представяне на предложенията е 30.09.2013 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“