Достъп до ресурсите на платформата Web of Science

Начало » Наука » Политики и инициативи » Отворена наука » Достъп до ресурсите на платформата Web of Science

Абонаментен договор за достъп до ресурсите на платформата Web of Science

За достъп до платформите, моля използвайте следните адреси:

http://apps.webofknowledge.com/
https://incites.thomsonreuters.com

Достъпът до информацията в гореизброените платформи се осъществява на принципа на IP регистрацията, което дава възможност на всички потребители, свързани  в интернет мрежите на академичните и научни институции, както и обслужващи и административни звена в областта на науката,  изброени в таблицата по-долу, да ползват безпрепятствено информацията в тях.

В случай на проблеми с достъпа до платформите, моля незабавно ни информирайте.

Янита Жеркова – дирекция „Наука”, тел.:+359 2 9217 648; [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“