Геологически институт

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Геологически институт

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Геологически институт

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Петрология
Акредитация валидна до: 20.07.2026 г.
Оценка: 9,34
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 20.07.2026 г.
Оценка: 9,31
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Хидрогеология 
Акредитация валидна до: 13.07.2026 г.
Оценка: 9,49
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Инженерна геология
Акредитация валидна до: 13.07.2026 г.
Оценка: 9,23
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Геотектоника
Акредитация валидна до: 13.07.2025 г.
Оценка: 8,61
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Регионална геология
Акредитация валидна до: 13.07.2026 г.
Оценка: 9,46
(актуализирано 29.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Палеонтология и стратиграфия
Акредитация валидна до: 29.06.2025 г.
Оценка: 
8,90

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Литология
Акредитация валидна до: 29.06.2025 г.
Оценка: 8,30

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Геохимия
Акредитация валидна до: 29.06.2026 г.
Оценка: 9,18

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“