Геологически институт

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Геологически институт

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Геологически институт

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Инженерна геология
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Минералогия и кристалография
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,46

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Геотектоника
Акредитация валидна до:14.04.2020 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Хидрогеология 
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,74

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма:  Регионална геология
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Геохимия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Петрология
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,68

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Литология
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Палеонтология и стратиграфия
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,90

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“