Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за български език „Професор Любомир Андрейчин“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Общо и сравнително езикознание
Акредитация валидна до: 18.11.2026 г.
Оценка: 9,24
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Български език
Акредитация валидна до: 18.11.2026 г.
Оценка: 9,61
(актуализирано 28.06.2021 г.)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“