Цели и отчети на администрацията на Министерството на образованието и науката

Начало » Стратегии и политики » Цели и отчети на администрацията на Министерството на образованието и науката

Цели и отчети на администрацията

Отчет за дейностите в Министерството на образованието и науката за периода 12 май – 16 септември 2021 г. (публ. 21.09.2021 г.)

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2021 г. (публ. 23.02.2021 г.)

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (публ. 23.02.2021 г.)


Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2020 г. (публ.17.03.2020 г.)

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2019 г. (публ.17.03.2020 г.)


Цели на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2019 г.

Отчет на целите на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2018 г.


Цели на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2018 г.

Отчет на администрацията на Министерство на образованието и науката за 2017 г.


Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2017 г.

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2015 година

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2014 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2014 година

Отчет на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2013 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за периода м.юли - м. декември 2013 година

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 година

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2011 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2011 г.

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

Цели на администрацията на Министерството на образованието, младежта и науката за 2010 г.

Отчет за изпълнение на целите на Министерството на образованието, младежта и науката за 2009 г.

Ежегодни цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2009 г.

Отчет за изпълнението на целите на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2008 г.

Стратегически цели на администрацията за 2008 г.

Отчет за изпълнението на утвърдени стратегически цели на администрацията на Министерството на образованието и науката за 2007 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“