Архив "Стратегически документи"

Начало » Стратегии и политики » Стратегически документи » Архив "Стратегически документи"

Архив

На 15 декември 2008 г. беше проведена заключителната конференция по проект  „Популяризиране на ученето през целия живот в България" 2007-3865/001-001. Проектът се реализира съвместно от МОН и Министерството на труда и социалната политика и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.В рамките на проекта е разработена Интернет страница с адрес: http://www.learning-bg.com.


Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)

Стратегически документи за младежта на английски език

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“