Институт за изследване на населението и човека

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за изследване на населението и човека

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на населението и човека

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 16.12.2024 г.
Оценка: 8,66

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психология на труда и инженерна психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,17

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Социална психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,17

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,13

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Консултативна психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,50

Професионално направление: 2.2 История и археология
Докторска програма: История на България
Акредитация валидна до: 15.10.2020 г.
Оценка: 9,08

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 21.07.2019 г.
Оценка: 8,78

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“