Институт за изследване на населението и човека

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за изследване на населението и човека

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на населението и човека

Професионално направление: 2.2 История и археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: История на България (Историческа демография)
Акредитация валидна до: 18.11.2025 г.
Оценка: 8,91
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Статистика и демография
Акредитация валидна до: 16.12.2024 г.
Оценка: 8,66

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психология на труда и инженерна психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,17

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Социална психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,17

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,13

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Консултативна психология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,50

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“