Институт за изследване на обществата и знанието

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за изследване на обществата и знанието

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за изследване на обществата и знанието

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на науката
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Теория на познанието
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 91,4

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Онтология
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Етика
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,81

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Естетика
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,78

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Логика
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,07

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на религията и религиознание
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,80

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на културата, политиката, правото и икономиката
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия на историята
Акредитация валидна до: 17.07.2024 г.
Оценка: 8,82

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: История на философията
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,10

Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Съвременни философски учения
Акредитация валидна до: 17.07.2025 г.
Оценка: 9,05

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Социология
Акредитация валидна до: 22.03.2021 г.
Оценка: 8,62

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Докторска програма: Наукознание
Акредитация валидна до: 22.03.2022 г.
Оценка: 9,12

 


Професионално направление: 2.3 Философия
Докторска програма: Философия
Акредитация валидна до: Не дава програмна акредитация
Оценка: 7,48

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“