Институт за литература на БАН

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за литература на БАН

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за литература на Българска академия на науките

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Руска литература
Акредитация валидна до: 28.10.2025 г.
Оценка: 8,98
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.1 Филология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки
Докторска програма: Литература на народите от Европа, Азия, Америка и Австралия
Акредитация валидна до: 28.10.2025 г.
Оценка: 8,98
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Теория и история на литературата
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,22

Професионално направление: 2.1 Филология
Докторска програма: Българска литература
Акредитация валидна до: 05.11.2020 г.
Оценка: 9,37

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“