Институт за космически изследвания и технологии

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за космически изследвания и технологии

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за космически изследвания и технологии

Професионално направление: 4.4 Науки за земята, от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до: 30.11.2026 г.
Оценка: 9,52
(актуализирано 28.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма:  Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,44 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма:  Астрофизика и звездна астрономия
Акредитация валидна до: 17.12.2026 г.
Оценка: 9,09 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Докторска програма: Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати
Акредитация валидна до: 20.07.2024 г.
Оценка: 9,04

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,42

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,72

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“