Институт по инженерна химия

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по инженерна химия

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по инженерна химия

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология
Акредитация валидна до: 23.06.2020 г.
Оценка: 9,67

Докторска програма: Биохимичното инженерство
Акредитация валидна до2013 г.

Докторска програма: Технология за пречистване на водите
Акредитация валидна до2012 г.

Докторска програма: Системи и устройства за опазване на околната среда
Акредитация валидна до2012 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“