Институт по механика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по механика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по механика

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Технология на композитните материали 
Акредитация валидна до: 24.01.2026 г.
Оценка: 9,44

Професионално направление: 5.6. Материали и материалознание
Докторска програма: Строителни материали, изделия и технология за производството им
Акредитация валидна до: 20.05.2021 г.
Оценка: 8,96

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,30

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Биомеханика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,62

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на флуидите
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Механика на деформируемото твърдо тяло
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,63

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Приложна механика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,58

Професионално направление: 4.5. Математика
Докторска програма: Теоретична механика
Акредитация валидна до: 15.02.2022 г.
Оценка: 9,53

Професионално направление: 4.5  Математика
Докторска програма: Математическо моделиране и приложение на математиката
Акредитация валидна до: 06.07.2021 г.
Оценка: 9,80

Професионално направление: 5.6 Материали и материалознани
Докторска програмаТехнология на композитните материали
Акредитация валидна до26.09.2019 г.
Оценка9,41

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“