Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и биологично активните вещества
Акредитация валидна до: 08.02.2027 г.
Оценка: 9,66
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна биология
Акредитация валидна до: 28.02.2022 г.
Оценка: 9,60 

Професионално направление: 4.3 Биологически науки
Докторска програма: Молекулярна генетика
Акредитация валидна до: 30.11.2021 г.
Оценка: 9,78

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“