Институт по невробиология

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по невробиология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по невробиология

Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до: 10.03.2022 г.
Оценка: 9,03

Професионално направление: 4.3. Биологическите науки
Докторска програма: Физиология на животните и човека
Акредитация валидна до: 14.03.2022 г.
Оценка: 9,51

Професионално направление: 7.1 Медицина
Докторска програма: Фармакология
Акредитация валидна до: 28.01.2021 г.
Оценка: 9,43

Докторска програма: Психофизиология
Акредитация валидна до15.07.2015 г.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“