Институт по океанология - гр. Варна

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по океанология - гр. Варна

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по океанология - гр. Варна

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програма
: Геология на океаните и моретата
Акредитация валидна до: 19.07.2024 г.
Оценка: 9,02

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Докторска програмаОкеанология
Акредитация валидна до: 19.07.2024 г.
Оценка: 9,00

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Хидробиология
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,52

Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Екология и опазване на екосистемите
Акредитация валидна до: 27.07.2021 г.
Оценка: 9,36


Докторска програма: Системи и устройства за опазвне на околната среда
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“