Институт по роботика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по роботика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по роботика

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,25

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизация на производството
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,38

Докторска програма: Теория на автоматичното управление
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“