Институт по роботика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по роботика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по роботика

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,25

Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: Роботи и манипулатори
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,48

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Автоматизация на производството
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,20

Професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
Докторска програма: Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,38

Докторска програма: Теория на автоматичното управление
Акредитация валидна до15.01.2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“