Институт по физика на твърдо тяло

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по физика на твърдо тяло

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по физика на твърдо тяло

 

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси
Акредитация валидна до: 02.11.2026 г.
Оценка: 9,60
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.11.2026 г.
Оценка: 9,56 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“