Институт по полимери

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт по полимери

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по полимери

 

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Полимери и полимерни материали
Акредитация валидна до: 08.02.2027 г.
Оценка: 9,70 
(актуализирано 23.06.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“