Национален институт по метеорология и хидрология

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Национален институт по метеорология и хидрология

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Национален институт по метеорология и хидрология

Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до: 20.05.2022 г.
Оценка: 9,36

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Метеорология
Акредитация валидна до: 12.05.2020 г.
Оценка: 9,53

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Дистанционни изследвания на Земята и планетите
Акредитация валидна до14.04.2020 г.
Оценка: 9,61

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство
Акредитация валидна до: 14.04.2020 г.
Оценка: 9,50

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Инженерна хидрогеология, хидравлика и водно стопанство
Акредитация валидна до22.01.2016 г.
Оценка: много добра

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“