Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Физика на високите енергии и елементарните частици, физика и астрофизика на частиците
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,40

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Неутронна физика и физика на ядрените реактори
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,45

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Ядрена физика
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,39

Професионално направление: 4.1 Физически науки, област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Теоретична и математическа физика
Акредитация валидна до: 13.04.2026 г.
Оценка: 9,65

Професионално направление: 5.4 Енергетика
Докторска програма: Ядрени реактори
Акредитация валидна до: 15.12.2023 г.
Оценка: 9,24

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Радиохимия
Акредитация валидна до28.04.2020 г.
Оценка: 9,34

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Теоретична и математична физика 
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,73

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Физика на атомите и молекулите
Акредитация валидна до: 07.04.2020 г.
Оценка: 9,65

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“