Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Централна лаборатория по приложна физика - Пловдив

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични сойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 02.06.2020 г.
Оценка: 9,47

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“