Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Начало » Документация » Регистри » Българска академия на науките » Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Професионално направление: 4.1 Физически науки
Докторска програма: Електрични, магнитни и оптични сойства на кондензираната материя
Акредитация валидна до: 14.12.2026 г.
Оценка: 9,32 
(актуализирано 23.06.2020 г.)

 

Професионално направление: 4.2 Химически науки
Докторска програма: Технология на полупроводникови материали и електронни елементи
Акредитация валидна до28.04.2020 г.
Оценка: 9,30

Докторска програма: Микроелектроника
Акредитация валидна доне се дава акредитация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“