Институт по декоративни растения - гр. София

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по декоративни растения - гр. София

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по декоративни растения - гр. София

Професионално направление: 6.1 Растениевъдство
Докторска програма: Декоративни растения
Акредитация валидна до: 24.09.2020 г.
Оценка: 8,47

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“