Институт по овощарство - Пловдив

Начало » Документация » Регистри » Селскостопанска академия » Институт по овощарство - Пловдив

Програмна акредитация: ОНС „доктор”

Институт: Институт по овощарство - Пловдив

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Селекция и семепроизводство на културните растения
Акредитация валидна до: 03.11.2021 г.
Оценка: 8,71

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Овощарство
Акредитация валидна до: 03.11.2022 г.
Оценка: 9,23

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство
Докторска програма: Растителна защита (вкл. Фитопатология, Вирусология, Хербология и др.)
Акредитация валидна до: 03.11.2021 г.
Оценка: 8,91

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“