Стипендии за обучение и специализация, Китай, 2018-2019

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2018 » Стипендии за обучение и специализация, Китай, 2018-2019

Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

В изпълнение на Програмата за насърчаване на приятелското сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, правителството на Китайската народна република допълнително и едностранно предоставя 30 стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации от учебната 2018-2019 година. Три от предоставените стипендии са предназначени за обучение по медицинските науки.

Допълнителна информация за тази програма може да бъде намерена на интернет-адреса на Посолството на КНР в София: http://www.chinaembassy.bg.

Координатор по организирането на подбора на кандидатите за допълнителните стипендии, отпуснати от правителството на КНР по горепосочената програма ще бъде Посолството на Китайската народна република в Република България.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“