Стипендии чрез фондация “Темпус”, Унгария

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2018 » Стипендии чрез фондация “Темпус”, Унгария

Възможности за кандидатстване на студенти и изследователи в Република Унгария в рамките на двустранните държавни стипендии чрез фондация “Темпус”

Възможностите за стипендии в Унгария чрез фондация „Темпус“ за чуждестранни кандидати през академичната 2018-2019 г. са:

  • частично/семестриално следване;
  • пълна степен на образование;
  • научноизследователски престои;
  • летни курсове.

Подробна информация може да бъде намерена на адрес:

http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“