Информация относно бакалавърски програми в Шотландия

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2018 » Информация относно бакалавърски програми в Шотландия

Шотландското правителство потвърждава, че гражданите на ЕС и през учебната 2019/2020 година ще могат да следват в бакалавърски програми без заплащане на учебни такси

В заявление от 01.02.2018 г. на г-жа Шърли-Ан Сомървил, заместник-министър на образованието на Шотландия с ресор специализирано обучение, висше образование и наука, шотландското правителство потвърждава, че гражданите на ЕС и през учебната 2019/2020 година ще могат да следват в бакалавърски програми без заплащане на учебни такси.

Наред с това се припомня, че ще бъдат възстановени таксите за обучение на студентите от ЕС, които са започнали обучението си през учебната 2017/2018 и 2018/2019 година.

Пълният текст на изявлението е достъпен на следния линк: https://news.gov.scot/speeches-and-briefings/ministerial-statement-supporting-people-to-study-in-scotland.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“