Изпитни материали за кандидатстване след VII клас

Начало » Общо образование » Кандидатстване след VII клас » Изпитни материали за кандидатстване след VII клас

Архив на изпитни материали по БЕЛ и по математика за кандидатстване след VII клас по учебни години

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018/2019 година

Математика, 19 юни 2019 г.

Български език и литература, 17 юни 2019 г.


Национално външно оценяване за VII клас - май 2018 г., през учебната 2017/2018 година


Национално външно оценяване за VII клас - май 2017 г., през учебната 2016/2017 година


Национално външно оценяване за VII клас - май 2016 г., през учебната 2015/2016 година


Примерни тестови задачи за първия модул от НВО по български език и литература и по математика в VІІ клас за учебната 2015/2016 година


Национално външно оценяване за VII клас - май 2015 г., през учебната 2014/2015 година


Национално външно оценяване за VII клас - май 2014 г., през учебната 2013/2014 година


Национално външно оценяване за VII клас - май 2013 г., през учебната 2012/2013 година

Тестове и верни отговори


Национално външно оценяване за VII клас - май 2012 г., през учебната 2011/2012 година

Примерен тест по математика за външно оценяване и за приемни изпити след VII КЛАС през учебната 2011/2012 година


Национално външно оценяване за VII клас - май 2011 г., през учебната 2010/2011 година


Национално външно оценяване за VII клас - май 2010 г., през учебната 2009/2010 година


Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в VII клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел "Олимпиади и състезания"

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за VII клас по български език и литература и по математика за VII клас за учебната 2009/2010 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“