Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2014 г.

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ » Архив » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2014 г.

Годишен отчет на МОН за 2014 г.

Отчети за четвъртото тримесечие на 2014 г. на ДВУ

Отчети за четвъртото тримесечие на 2014 г. на БАН

Отчет на МОН към 31.12.2014 г.

Отчети на ДВУ към 31.12.2014 г.

Отчет на БАН към 31.12.2014 г.

Отчет на МОН към 30.11.2014 г.

Отчети на ДВУ към 30.11.2014 г.

Отчети на БАН към 30.11.2014 г.

Отчет на МОН към 31.10.2014 г.

Отчети на ДВУ към 31.10.2014 г.

Отчети на БАН към 31.10.2014 г.

Тримесечен отчет на МОН към 30.09.2014 г.

Oтчет на ДВУ за третото тримесечие на 2014 г.

Oтчет на БАН за третото тримесечие на 2014 г.

отчет на МОН към 30.09.2014 г.

Отчет на ДВУ към 30.09.2014 г.

Отчет на БАН към 30.09.2014 г.

Отчет на МОН към 31.08.2014 г.

Отчет на БАН към 31.08.2014 г.

Отчет на ДВУ към 31.08.2014 г.

Отчет на МОН към 31.07.2014 г.

Отчет на БАН към 31.07.2014 г.

Отчет на ДВУ към 31.07.2014 г.

Oтчет на МОН за второто тримесечие на 2014 г.

Oтчет на ДВУ за второто тримесечие на 2014 г.

Oтчет на БАН за второто тримесечие на 2014 г.

ОТЧЕТ на МОН към 30.06.2014 г.

Отчет на ДВУ към 30.06.2014 г.

Отчет на БАН към 30.06.2014 г.

ОТЧЕТ на МОН към 31.05.2014 г.

Отчет на ДВУ към 31.05.2014 г.

Отчет на БАН към 31.05.2014 г.

Oтчет на МОН за първото тримесечие на 2014 г.

Oтчет на ДВУ за първото тримесечие на 2014 г.

Oтчет на БАН за първото тримесечие на 2014 г.

отчет на МОН към 30.04.2014 г.

Отчети на ДВУ към 30.04.2014 г.

Отчети БАН към 30.04.2014 г.

отчет на МОН към 31.03.2014 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2014 г.

Отчети на БАН КЪМ 31.03.2014 Г.

отчет на МОН към 28.02.2014 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2014 г.

Отчети на БАН КЪМ 31.01.2014 Г.

Отчет на МОН към 31.01.2014 г.

Отчети на ДВУ към 31.01.2014 г.

Отчети на БАН към 28.02.2014 Г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“