Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2016 г.

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ » Архив » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2016 г.

Тримесечен отчет на МОН към 31.12.2016 г.

Отчети за четвърто тримесечие на 2016 г. на БАН

Отчети за четвърто тримесечие на 2016 г.на ДВУ

Oтчет на МОН към 31.12.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.12.2016 г.

Отчети на БАН към 31.12.2016 г.

Отчети на МОН към 30.11.2016 г.

Отчети на ДВУ към 30.11.2016 г.

Отчети на БАН към 30.11.2016 г.

Отчети на МОН към 31.10.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.10.2016 г.

Отчети на БАН към 31.10.2016 г.

Отчети към третото тримесечие на 2016 г. на МОН

Отчети към третото тримесечие на 2016 г. на БАН

Отчети към третото тримесечие на 2016 г. на ДВУ

Отчет на МОН към 30.09.2016 г.

Отчети към 30.09.2016 г. на БАН

Отчети към 30.09.2016 г. на ДВУ

Отчет на МОН към 31.08.2016 г.

Oтчети на БАН към 31.08.2016 г.

Oтчети на ДВУ към 31.08.2016 г.

Отчет на МОН към 31.07.2016 г.

Отчети на БАН към 31.07.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.07.2016 г.

Отчети на МОН за второто тримесечие на 2016 г.

Отчети на БАН за второто тримесечие на 2016 г.

Отчети на ДВУ за второто тримесечие на 2016 г.

Отчет на МОН към 30.06.2016 г.

Отчети на БАН към 30.06.2016 г.

Отчети на ДВУ към 30.06.2016 г.

Отчет на МОН към 31.05.2016 г.

Отчети на БАН към 31.05.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.05.2016 г.

Отчет на МОН към 30.04.2016 г.

Отчет на БАН към 30.04.2016 г.

Oтчет на ДВУ към 30.04.2016 г.

Тримесечен отчет на МОН към 31.03.2016 г.

Отчети на БАН за първото тримесечие на 2016 г.

Отчети на ДВУ за първото тримесечие на 2016 г.

Отчет на МОН към 31.03.2016 г.

Отчети на БАН към 31.03.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.03.2016 г.

Отчет на МОН към 29.02.2016 г.

Отчети на БАН към 29.02.2016 г.

Отчети на ДВУ към 29.02.2016 г.

Отчети на БАН към 31.01.2016 г.

Отчети на ДВУ към 31.01.2016 г.

Месечен отчет на МОН към 31.01.2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“