Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2017 г.

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ » Архив » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ за 2017 г.

Тримесечни отчети на МОН към 31.12.2017 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.12.2017 г.

Tримесечни отчети на БАН към 31.12.2017 г.

Месечни отчети на МОН към 31.12.2017 г.

Месечните отчети на ДВУ към 31.12.2017 г.

Месечните отчети на БАН към 31.12.2017 г.

Месечни отчети на МОН към 30.11.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.11.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 30.11.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 31.10.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.10.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 31.10.2017 г.

Тримесечни отчети на МОН към 30.09.2017 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2017 г.

Тримесечни отчети на БАН към 30.09.2017 г.

Mесечни отчети на МОН към 30.09.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 30.09.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.09.2017 г.

Месечни отчети на МОН към 31.08.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 31.08.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.08.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 31.07.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 31.07.2017 г.

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2017 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2017 г.

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2017 г.

Mесечни отчети на МОН към 30.06.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 30.06.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 31.05.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 31.05.2017 г.

Месечни отчети на МОН към 30.04.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 30.04.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.04.2017 г.

Tримесечни отчети на МОН към 31.03.2017 г.

Тримесечни отчети на БАН към 31.03.2017 г.

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2017 г.

Mесечни отчети на МОН към 31.03.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 31.03.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.03.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 28.02.2017 г.

Месечни отчети на БАН към 28.02.2017 г.

Месечни отчети на ДВУ към 28.02.2017 г.

Месечен отчет на МОН към 31.01.2017 г.

Отчети за месец януари 2017 година на БАН

Отчети за месец януари 2017 година на ДВУ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“