Одобрени проекти - Компонент 3

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Проекти » Одобрени проекти - Компонент 3

Компонент 3


Проект: BG06-C3 „Изграждане на капацитет“- ЦОИДУЕМ

Бюджет: 1 000 000 евро

Основна цел на проекта: Целта на проекта е да се изгради капацитета на младежките центрове и детски градини,  участващи в проектите избрани по първите два компонента на програмата, чрез провеждане на обучения и предоставяне на образователни материали на работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите.

Партньор на проекта: Съвета на Европа

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“