Работна среща с представители на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск" в гр. Луковит

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Работна среща с представители на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск" в гр. Луковит

Работна среща с представители на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск" в гр. Луковит

В периода 27-30.11.2017 г., в гр. Луковит, се проведе работна среща с представители на младежките центрове, финансирани по Компонент 1 "Младежи в риск" на Програмата.

На срещата бяха обсъждани въпроси относно създаването на държавен образователен стандарт за професията "младежки работник", разработването на Национален стандарт за Младежки центрове, развитие на Националната мрежа на Младежките центрове, бъдещо сътрудничество и много други.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“