Работна среща с представители на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск" в гр. Луковит

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Работна среща с представители на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск" в гр. Луковит

Работна среща с представители на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск" в гр. Луковит

В периода 27-30.11.2017 г., в гр. Луковит, се проведе работна среща с представители на младежките центрове, финансирани по Компонент 1 "Младежи в риск" на Програмата.

На срещата бяха обсъждани въпроси относно създаването на държавен образователен стандарт за професията "младежки работник", разработването на Национален стандарт за Младежки центрове, развитие на Националната мрежа на Младежките центрове, бъдещо сътрудничество и много други.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“