Нов знак за качество от Съвета на Европа

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Нов знак за качество от Съвета на Европа

Младежки център - ПловдивНов знак за качество от Съвета на Европа

Днес, Младежки център - Пловдив беше отличен със Знака за качество на Съвета на Европа.

Центърът, финансиран по Компонент 1 "Младежи в риск" на Програмата, получи най-високото отличие в областта на младежките политики. С покриване на всички изисквания на Съвета на Европа за получаване на Знака за качество, Младежки център - Пловдив установи стандарти и примери за добри практики в политиките за младежта.

Поздравления на екипа на центъра за положените усилия и показания резултат!

Гордеем се с Вас!

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“