Държавата ще подпомага училищата, в които работят образователни медиатори

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Държавата ще подпомага училищата, в които работят образователни медиатори

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“

 

Държавата ще подпомага училищата, в които работят образователни медиатори

https://www.mon.bg/bg/news/2738

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“