Нови лога на Финансовите механизми

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Нови лога на Финансовите механизми

ЛогоНови лога на Финансовите механизми

На 15 юни 2017 г. Офисът на Финансовия механизъм представи новите лога на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия Финансов механизъм.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“