Среща на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Среща на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск"

Среща на младежките центрове по Компонент 1 "Младежи в риск" по Програма BG06 "Деца и младежи в риск"

Програмният оператор на Програма BG06 "Деца и младежи в риск" организира работна среща с ръководителите на центровете, екипите от младежки работници и ромските медиатори на четирите младежки центъра. Основната цел на работната среща е бъдещото развитие на новосъздадената Национална мрежа на младежките центрове, която да създаде на трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество между четирите младежки центъра и след края на Програмата. Целта на екипите са реализиране на съвместни дейности в областта на работата с млади хора, гражданско общество, образованието, културата, спорта, младежките дейности и политики, свързани с изграждането на единен стандарт за младежка работа.

СНИМКИ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“