Нашето общо бъдеще

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Нашето общо бъдеще

Нашето общо бъдеще - Our future together

На 8 април 2016 г. под патронажа на Министъра на образованието и науката – г-жа Меглена Кунева се проведе Международната конференция „Нашето общо бъдеще - Our future together“, организирана от Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“. Конференцията се проведе в Национална художествена галерия - филиал „Двореца“ и беше част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.) В нея взеха участие представители на висшето ръководство на Министерството на образованието и науката и на Програмния оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с екипа на МОН за изпълнение на Програмата и представители на бенефициенти, които изпълняват проекти, финансирани по Програмата. Конференцията представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ и завърши с кратка артистична програма, изнесена от деца от ЦДГ №1, гр. Мездра и младежи от целевата група на "Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск"- Стара Загора.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“