Международна конференция "Нов подход в интеграцията"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Международна конференция "Нов подход в интеграцията"

Международна конференция "Нов подход в интеграцията"

На 26 ноември 2015 г., в Националната галерия „Квадрат 500“ се проведе Международна конференция „Нов подход в интеграцията“, която е част от поредицата официални събития, организирани във връзка с Българското председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (ноември 2015 г. - май 2016 г.).

Конференцията беше организирана от Министерството на образованието и науката (МОН) - Програмен оператор на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Програмата е с общ финансов ресурс от 10 153 074 евро и се изпълнява в партньорство със Съвета на Европа. От името на ръководството на МОН в конференцията взеха участие заместник – министрите Ваня Кастрева и проф. Николай Денков.

Сред официалните гости на събитието бяха г-жа Карина Екорнес, първи секретар на Посолство на Кралство Норвегия, г-жа Лариса Киреева, координатор на програмата от страна на Съвета на Европа, г-жа Мирослава Пигова – представител на Националното координационно звено към Министерски съвет, кметове на общини-бенефициенти по програмата, а също младежките работници и ромските образователни медиатори, които участват в дейностите по проектите.

Конференцията беше открита от г-жа Ваня Кастрева заместник-министър на образованието и науката, която очерта значението на образованието както за интеграцията на децата и младежите в неравностойно положение, така и за цялостното им развитие като личности. Проф. Николай Денков - заместник-министър на образованието и науката и Ръководител на Програмния оператор запозна присъстващите с основните цели и приоритети на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, а екипът за управление на програмата, както и представителите на организациите, изпълняващи проекти по програмата, представиха извършените до момента дейности и техния социален ефект.

Значението на програмата и нейните резултати бяха подчертани и в изказванията на Мара Джорджеску и Калин Рус – представители на Съвета на Европа. Конференцията приключи с прекрасната изненада – танц на децата, участващи в дейностите по Проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ на район Красна поляна и невероятното изпълнение на Галин Снежанов – младежки работник към младежкия център в гр. Враца.

https://www.youtube.com/watch?v=OOnYvdMZkq4

https://www.youtube.com/watch?v=AIDA43gk2tc

СНИМКИ

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“