Архив

Начало » Общо образование » Безопасност на движението по пътищата (БДП) » Материали за БДП » Архив

Стратегически и нормативни документи

Програма за изпълнение на Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в Република България за периода 2007–2010 г., 2007 г.


Писма до регионалните управления на образованието (РУО)


Удостоверения, издавани от висши училища, провели квалификационни курсове по БДП (образци)


Съвместни проекти и инициативи

Проект „Пътна безопасност в регионите на Югоизточна Европа“ – съвместно с Институт за изследвания, образование и развитие „Отворена младеж“

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“