Конкурс за лого на BG06

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Конкурс за лого на BG06

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Конкурс за лого на BG06

Програмният оператор на Програма BG06 "Деца и младежи в риск" обявява конкурс за лого и слоган на Програмата.

Моля, изпращайте вашите предложения и идеи на [email protected] до 31.12.2014 г. В началото на следващата година, ПО ще разгледа и избере един слоган и едно лого, които ще се използват за целите на информация и публичност на Програмата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“