Конкурс за лого на BG06

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Конкурс за лого на BG06

Програма BG06 „Деца и младежи в риск“Конкурс за лого на BG06

Програмният оператор на Програма BG06 "Деца и младежи в риск" обявява конкурс за лого и слоган на Програмата.

Моля, изпращайте вашите предложения и идеи на [email protected] до 31.12.2014 г. В началото на следващата година, ПО ще разгледа и избере един слоган и едно лого, които ще се използват за целите на информация и публичност на Програмата.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“