Официално връчване на договори по Компонент 2 "Деца в риск"

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Новини » Официално връчване на договори по Компонент 2 "Деца в риск"

Официално връчване на договори по Компонент 2 "Деца в риск"

На 29 юли 2014 г. проф. Анелия Клисарова връчи договорите за изпълнение на проекти по Компонент 2 „Деца в риск“ на Програма „Деца и младежи в риск“ на официална церемония в Министерството на образованието и науката.

Екипът на Програмния оператор пожелава успех в изпълнението на проектите!

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“