Община Пловдив и Agder Research, гр. Осло и гр. Кристиансанд

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Община Пловдив и Agder Research, гр. Осло и гр. Кристиансанд

Община Пловдив и Agder Research, гр. Осло и гр. Кристиансанд

Обмяна на опит и добри практики между община Пловдив и норвежкия им партньор Agder Research, проведено в гр. Осло и гр. Кристиансанд в периода 24 - 28.02.2015 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“