Община Пловдив и Agder Research, гр. Осло и гр. Кристиансанд

Начало » Документация » Програми и проекти » EEA Grants » Програма BG06 “Деца и младежи в риск” » Двустранни взаимноотношения » Община Пловдив и Agder Research, гр. Осло и гр. Кристиансанд

Община Пловдив и Agder Research, гр. Осло и гр. Кристиансанд

Обмяна на опит и добри практики между община Пловдив и норвежкия им партньор Agder Research, проведено в гр. Осло и гр. Кристиансанд в периода 24 - 28.02.2015 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“